Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Co określa Regulamin? Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony, w tym warunki korzystania z usługi Newsletter.
  2. Kto prowadzi Stronę? Stronę prowadzi Convertiser sp. z o.o..
 2. DEFINICJE
  1. Co oznaczają definicje? Pojęcia określone poniżej stanowią definicję. Jeżeli będą ona napisane w Regulaminie z wielkiej litery to powinny być rozumiane następująco:
   1. myBaze – Strona prowadzona przez Convertiser sp. z o.o., Adres: ul. Jana Długosza 48 bud D, 51-162, Wrocław, Polska;
   2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;
   3. Regulamin – niniejszy regulamin;
   4. Strona – niniejsza strona internetowa;
   5. Sklep – podmiot współpracujący z myBaze, którego Treści są prezentowane na Stronie;
   6. Treści – wszelkie materiały, oferty, zdjęcia, opisy produktów lub usług, funkcjonalności i informacje udostępnione na Stronie.
 3. TREŚCI NA STRONIE
  1. Jakie Treści znajdują się na Stronie? Na Stronie zamieszczone są między innymi następujące Treści:
   1. wybrane informacje dotyczące oferty produktów i usług Sklepów;
   2. wybrane informacje prasowe;
   3. informacje dotyczące myBaze;
   4. dane kontaktowe myBaze.
   5. Treści zawarte na Stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty myBaze dla Użytkownika.
  2. W jakim języku są zamieszczane Treści? Przede wszystkim Treści są zamieszczane w języku polskim ale możliwe, że będą zamieszczane Treści w obcych językach.
  3. Kto ma prawa do Treści zamieszczonych na Stronie? Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez myBaze na Stronie przysługują myBaze lub Sklepom lub podmiotom, które zezwoliły myBaze na umieszczenie danych Treści na Stronie. Korzystając z Serwisu Użytkownik nie nabywa praw ani licencji do Treści. Użytkownik może korzystać z Treści tylko do prywatnego użytku.
  4. Czy myBaze będzie aktualizować Treści? Tak, Treści będą na bieżąco aktualizowane przez myBaze lub Sklepy.
 4. KORZYSTANIE ZE STRONY
  1. Co Użytkownik może robić na Stronie? Użytkownik może na Stronie:
   1. zapoznać się z ofertą Sklepów;
   2. przejść na strony Sklepów;
   3. komentować Treści zawarte na Stronie.
  2. Czy myBaze jest sklepem internetowym? myBaze nie jest sklepem internetowym, nie sprzedaje towarów i usług, nie pośredniczy w ich sprzedaży lub płatnościach ani nie gwarantuje należytego wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem, którego Treści znajdują się na Stronie. myBaze informuje jedynie o ofertach Sklepów, zgodnie z aktualnie posiadanymi informacjami. Posiadane przez myBaze informacje mogą się różnić od faktycznej oferty danego Sklepu w danym momencie. Ostateczne i aktualne informacje są zawsze podane na stronach internetowych Sklepów.
  3. Czy korzystanie ze Strony jest płatne lub wymaga rejestracji? Korzystanie ze Strony jest bezpłatne i nie wymaga rejestrowania się.
  4. Jakie są warunki korzystania ze Strony? Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. Użytkownik w ramach korzystania ze Strony nie może:
   1. podawać nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
   2. dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
  5. Co powinien zrobić Użytkownik, jeżeli nie akceptuje warunków korzystania ze Strony? Jeżeli Użytkownik nie akceptuje warunków korzystania ze Strony to powinien niezwłocznie przerwać korzystanie ze Strony.
  6. Jakie są wymagania techniczne korzystania ze Strony? Korzystanie ze Strony wymaga używania urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 5. KOMENTARZE
  1. Czy Użytkownicy mogą umieszczać komentarze na Stronie? Tak, w ramach Strony Użytkownicy mogą umieszczać swoje komentarze, w tym komentarze zawierające opinie na temat Treści, prezentowanych produktów lub usług albo Sklepów. Komentarze stanowią wyłącznie opinie Użytkowników.
  2. Jakie Komentarze na Stronie są zakazane? Użytkownik nie może zamieszczać komentarzy, które:
   1. są wulgarne lub których treść
    1. narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje;
    2. nawołują do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów;
    3. zawierają odnośniki lub adresy stron internetowych;
    4. mają cel handlowy, marketingowy lub reklamowy;
    5. zawierają dane osobowe;
    6. świadomie wprowadzają w błąd, podważają wiarygodność lub stanowią fałszywą opinię dotyczącą danego produktu, usługi lub Sklepu;
    7. naruszają prawa lub tajemnice osób trzecich.
   2. myBaze nie przegląda i nie zapoznaje się z komentarzami, jednak jeżeli otrzyma wiadomość lub informację, że dany komentarz jest niezgodny z co najmniej jedną z powyższych zasad, to może taki komentarz usunąć lub zmienić.
  3. Czy myBaze może korzystać z komentarzy Użytkownika? Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez myBaze komentarzy zamieszczonych na Stronie przez tego Użytkownika. Użytkownik może cofnąć tę zgodę poprzez usunięcie komentarza.
 6. NEWSLETTER
  1. Na czym polega usługa Newsletter? Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez myBaze na adres elektroniczny Użytkownika informacji marketingowych związanych z ofertą handlową Sklepów. Użytkownik może skorzystać z usługi newsletter podając swój adres elektroniczny w odpowiednim miejscu na Stronie i akceptując wskazane tam zgody. Korzystanie z usługi newsletter jest nieodpłatne. Rezygnacja z usługi newsletter może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: [email protected] wraz z wskazaniem adresu e-mail, którego dotyczy.
 7. REKLAMACJE
  1. W jaki sposób Użytkownik może składać reklamacje i w jakim czasie myBaze udzieli odpowiedzi? Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony lub poszczególnych, świadczonych na niej usług, na adres siedziby myBaze lub na adres elektroniczny [email protected] Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis sprawy i adres elektroniczny Użytkownika, na który ma być udzielona odpowiedź. myBaze może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. myBaze udzieli odpowiedź na reklamację w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jakie prawo reguluje usługi świadczone za pośrednictwem Strony? Prawem właściwym dla usług świadczonych za pośrednictwem Strony jest prawo polskie.